cropped-logoagencja.jpg
Ochrona osób i mienia

Ochrona mienia

Obiekty ochrony fizycznej wyposażamy w urządzenia Active Guard służące do monitorowania on-line czujności pracowników ochrony. Dzięki temu operatorzy Centrum Monitorowania ALFA SECURITY całodobowo nadzorują prawidłowy przebieg ochrony. W przypadku wystąpienia odstępstwa od realizacji zadań reagujemy natychmiast, nie dopuszczając do spadku poziomu bezpieczeństwa. Urządzenia Active Guard pełnią również funkcję komunikatorów oraz przycisków napadowych, umożliwiając pracownikom ochrony  kontakt głosowy z operatorami oraz natychmiastowe wezwanie załogi w sytuacji zagrożenia w ramach stawki za godzinę pełnienia ochrony fizycznej otrzymują Państwo kompleksową usługę realizowaną ze wsparciem nowoczesnej infrastruktury technicznej przez zespół ludzi, w skład którego wchodzą


- pracownicy ochrony fizycznej, wyposażeni w urządzenia Active Guard i regularnie wykonujący obchody,


- operatorzy Centrum Monitorowania ALFA SECURITY, całodobowo nadzorujący on-line czujność pracowników i przebieg ochrony,


- patrole zmotoryzowane ALFA SECURITY, interweniujący natychmiast w sytuacji  zgłoszenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa.


Chronimy obiekty małe i duże, różnych kategorii: zakłady przemysłowe, magazyny, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, biurowce, tereny budowy.

Ochrona osobista

Tą usługę kierujemy do klientów, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności są najbardziej narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Ochronę VIP-ów i ich rodzin realizujemy zawsze dyskretnie, w formie stałej (polegającej na aktywnej lub pasywnej ochronie - tak, żeby w każdej chwili zapobiec aktualnemu lub potencjalnemu zagrożeniu) lub doraźnej (stosowanej okolicznościowo, w konkretnych sytuacjach).