cropped-logoagencja.jpg
Obsługa obiektów

OBIEKTY HANDLOWE

Potencjał ALFA SECURITY pozwala na świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej zarówno dla nowoczesnych centrów handlowo-rozrywkowych, jak i całych sieci handlowych oraz wszelkiego rodzaju marketów. Mając na uwadze specyfikę obiektów handlowych koncentrujemy nasze działania nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i ochronie mienia, ale również tworzymy pozytywny wizerunek naszych kontrahentów.
                                                                 
                                                                OBIEKTY PRZEMYSŁOWE


Wieloletnie doświadczenie w ochronie obiektów przemysłowych nauczyło nas stosowania najwyższych standardów z zakresu bezpieczeństwa oraz działania zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zarówno w przypadku strategicznych obiektów podlegających ustawowemu obowiązkowi ochrony oraz dla pozostałych klientów. Kompleksowe systemy bezpieczeństwa tworzone przez ALFA SECURITY dla sektora przemysłowego opierają się głównie na wdrożeniu właściwych procedur bezpieczeństwa, organizacji struktury ochrony fizycznej oraz stworzeniu kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego.

                                                   CENTRA MAGAZYNOWO - LOGISTYCZNE

ALFA SECURITY skutecznie obsługuje klientów z branży magazynowo – logistycznej. Zjawiska charakterystyczne dla tego obszaru powodują, że bezpieczeństwo w formie ochrony fizycznej jest ściśle powiązane z dynamiką oraz czynnikami zmiennymi występującymi na każdym odcinku procesu logistyki. Naszym kontrahentom dostarczamy bezpieczeństwo za pomocą fizycznej ochrony mienia, analizy tras, weryfikacji transportowanego towaru, kontroli pojazdów, kierowców, odbiorców oraz innych czynników, stosownie do potencjalnych zagrożeń

                                                                  
OBIEKTY BIUROWE

Ochrona fizyczna obiektów biurowych w naszym wykonaniu polega na całodobowej ochronie pracowników oraz wszelkiego mienia kontrahenta. Uwzględniając specyfikę obiektów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – monitorujemy kontrolę dostępu do pomieszczeń, eliminujemy zagrożenia pożarowe, terrorystyczne itp. Nasze zadania realizujemy w oparciu o system wyspecjalizowanych posterunków, w tym recepcyjno–informacyjny.

                                                    OBIEKTY UŻUTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Istotnym segmentem działalności ALFA SECURITY pozostają odbiorcy z obszaru szeroko pojętej administracji publicznej. Zapewniamy bezpieczeństwo instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej w następujących obszarach: wojsko, sądownictwo, lecznictwo i opieka zdrowotna, oświata, kultura, administracja publiczna itp.

                                                                 
                                                                OBIEKTY BUDOWLANE


Specyfika obiektów pozostających w trakcie budowy oraz etapowość procesu budowlanego stanowi dla nas wyznacznik do ciągłej analizy obszarów zagrożeń i elastycznego reagowania na potencjalne zagrożenia. Oddzielne procedury i zasady postępowania stosujemy w stosunku do poszczególnych uczestników realizujących inwestycje budowlane. Działania ALFA SECURITY opierają się na poszanowaniu przepisów prawa budowlanego i BHP.

                                                                       INNE OBIEKTY


Alfa Security świadczy usługi stacjonarnej ochrony fizycznej dla każdego rodzaju obiektów, zarówno dla klientów biznesowych jak i prywatnych. Elastyczność
w działaniu oraz indywidualne podejście do każdego klienta powoduje stały wzrost  liczby Kontrahentów, którzy powierzają bezpieczeństwo ALFA SECURITY


 ➤ Posterunki stałe - znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta. 

 ➤ Posterunki obchodowe - stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 ➤ Posterunki recepcyjne - zapewnia prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspiera działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz przeszkolonych zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.