Ochrona

  • Ochrona mienia

Obiekty ochrony fizycznej wyposażamy w urządzenia Active Guard służące do monitorowania on-line czujności pracowników ochrony. Dzięki temu operatorzy Centrum Monitorowania ALFA SECURITY całodobowo nadzorują prawidłowy przebieg ochrony. W przypadku wystąpienia odstępstwa od realizacji zadań reagujemy natychmiast, nie dopuszczając do spadku poziomu bezpieczeństwa. Urządzenia Active Guard pełnią również funkcję komunikatorów oraz przycisków napadowych, umożliwiając pracownikom ochrony  kontakt głosowy z operatorami oraz natychmiastowe wezwanie załogi w sytuacji zagrożenia
W ramach stawki za godzinę pełnienia ochrony fizycznej otrzymują Państwo kompleksową usługę realizowaną ze wsparciem nowoczesnej infrastruktury technicznej przez zespół ludzi, w skład którego wchodzą:


- pracownicy ochrony fizycznej, wyposażeni w urządzenia Active Guard i regularnie wykonujący obchody,


- operatorzy Centrum Monitorowania ALFA SECURITY, całodobowo nadzorujący on-line czujność pracowników i przebieg ochrony,


- patrole zmotoryzowane ALFA SECURITY, interweniujący natychmiast w sytuacji  zgłoszenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa.

Chronimy obiekty małe i duże, różnych kategorii: zakłady przemysłowe, magazyny, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, biurowce, tereny budowy.

  • Ochrona osobista

Tą usługę kierujemy do klientów, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności są najbardziej narażeni na różnego rodzaju zagrożenia. Ochronę VIP-ów i ich rodzin realizujemy zawsze dyskretnie, w formie stałej (polegającej na aktywnej lub pasywnej ochronie - tak, żeby w każdej chwili zapobiec aktualnemu lub potencjalnemu zagrożeniu) lub doraźnej (stosowanej okolicznościowo, w konkretnych sytuacjach).

Ochrona elitarnych spotkań biznesowych polega na zabezpieczeniu miejsca spotkania, a także na bezpośrednim czuwaniu nad bezpieczeństwem jego uczestników wraz z zabezpieczeniem zaplecza technicznego, gastronomicznego, estradowego oraz innych miejsc potencjalnego zagrożenia.